נס עוורתא

מייד לאחר שפועל סיני אלמוני רצח משפחה של מתנחלים יהודים פלש הצבא הנאצי לכפר השכן עוורתא למרות שאין בו בכלל סינים. הקלגסים פעלו באכזריות ובשיטתיות […]

Continue reading »
1 2